KO JE I ŠTA JE ASCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA VIZIJA?

Asocijacija poslovnih žena VIZIJA je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži izgradnji i jačanju uloge žene u preduzetničkom ambijentu, podsticanje razvoja preduzetničkog duha kod žena u lokalnoj zajednici na principu održivog razvoja, te aktivnim i odgovornim zalaganjem u društvenim događajima.

UDRUŽIVANJE PREDUZETNICA I PROMOCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Udruživanje preduzetnica povećava šanse za poslovni uspeh, a znanje i iskustvo koje su spremne da podele sa početnicama u preduzetništvu je neprocenjivo!

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA

Ekonomsko osnaživanje žena doprinosi razvoju društva!

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Socijalno preduzetništvo je poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija.

Da li želite da...

saznate više o nama?

nas kontaktirate?

NOVOSTI

POGLEDAJTE SVE